Angst voor de tandarts?

Angst voor de tandheelkundige behandeling is een wijd verbreid en diepgeworteld fenomeen. Maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn om een tandarts te bezoeken. Zo’n 12% van de bevolking moet zelfs als zeer tot extreem angstig worden beschouwd en 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij niet meer durven te gaan. Gelukkig lijkt de angst bij de Nederlandse kinderen minder groot te zijn. Onderzoek laat zien dat ongeveer 15% bang is voor een behandeling en dat 6% extreme angst vertoont.

Als mensen het tandartsbezoek uitstellen kan het dan niet anders dan dat mensen problemen krijgen aan tanden, kiezen en het tandvlees. De oorzaken van deze angst kunnen heel verschillend zijn en zijn meestal terug te voeren naar de jeugd. In veel gevallen heeft men het nodige te verduren gehad bij de (school) tandarts. In andere gevallen is de angst ‘afgekeken’ van de ouders of afkomstig van sterk overdreven ‘griezelverhalen’ op bijv. school. De meeste mensen die tegen een tandartsbezoek opzien gaan gelukkig wel. De angst richt zich dan vaak op (het geluid van) de boor. Anderen zijn bang voor de pijn en denken voortdurend dat zenuw of tong doorboord gaat worden.

Binnen onze praktijk doen wij ons uiterste best om u gerust te stellen en te zorgen dat u zich op het gemak volet binnen onze praktijk. Als u veel angst hebt voor de tandarts laat het ons dan weten, zodat wij er rekening mee kunnen houden tijdens uw afspraak.

Op onderstaande link staat een aantal tips die u of uw kind kunnen helpen bij een bezoek aan de tandarts.

www.allesoverhetgebit.nl

In uitzonderlijke gevallen is de angst voor de tandarts bij een patiënt zo groot of zelfs traumatisch, dat geruststellende woorden en de inspanningen van de tandarts en zijn medewerkers niet voldoende zijn om een behandeling mogelijk te maken.

Voor deze gevallen verwijzen wij graag naar onderstaande informatie over EMDR. Dit is een therapie die mensen helpt bij het (alsnog) verwerken van akelige (traumatische) ervaringen, angsten en gevoelens. Hieronder valt ook extreme angst voor de tandarts.

EMDR is een therapie die alleen door deskundigen uitgevoerd kan worden. Op onderstaande link kunt u meer lezen over EMDR en de mogelijkheden die een dergelijke behandeling biedt.

www.adviesenhulp.com