Klachten

Binnen onze praktijk is het streven dat u als patiënt na een behandeling tevreden naar huis gaat. Het kan echter voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over een behandeling of over de bejegening binnen onze praktijk. Ook kan het zijn dat u vindt dat u verkeerd geïnformeerd bent over een behandeling of de kosten van een behandeling. Dit vinden wij heel vervelend en willen dat dan ook graag met u bepreken. Als praktijk kunnen wij daar van leren.

Allereerst is het belangrijk om eventuele klachten te bespreken met uw tandarts. In een gesprek kan de tandarts wellicht al veel onduidelijkheid wegnemen of zaken uitleggen. Op deze manier kan er gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht, hetgeen voor beide partijen belangrijk en prettig is.

Biedt een gesprek geen oplossing voor u probleem, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de KNMT; dit is de beroepsvereniging voor tandartsen. Tandartspraktijk van der Zand is aangesloten bij de Klachtenregeling van de KNMT en dit biedt u de mogelijk om een derde te laten bemiddelen.

Kijk voor meer informatie over de KNMT-Klachtenregeling op

www.knmt.nl

Een andere mogelijkheid is het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). De medewerkers van het TIP kunnen u behulpzaam zijn met informatie over de wijze waarop u uw klacht kunt indienen. U kunt hiervoor terecht op deze website: www.allesoverhetgebit.nl