Restauratieve tandheelkunde (vullingen)

Afslijpen van de tand of kies:

Wanneer een vulling in een tand of kies moet worden vervangen, dan wordt eerst de oude vulling verwijderd. Wordt een tand of kies voor de eerste keer gevuld, dan wordt alleen het aangetaste deel (cariës) van de kies weg geslepen. Als de vulling wordt aangebracht om een tand mooier te maken, hoeft niets of slechts zeer weinig van de tand of kies te worden weg geslepen.

Vullen:

In de praktijk wordt al sinds eind jaren negentig géén amalgaam (de grijze- of metalen vulling) meer gebruikt. Wij gebruiken voornamelijk composiet. Amalgaamvullingen houden door retentie. Daarentegen worden composieten (na het etsen van de tand of kies met fosforzuur, en het aanbrengen van een primer en een bonding) aan het tandmateriaal gelijmd. Hierdoor hoeft er minder tandweefsel te worden afgeslepen. Daarnaast geeft composiet een veel beter esthetisch resultaat.

Ter plaatse van de kiezen gebruiken we een zeer slijtvast composiet. En daar waar de esthetiek van groot belang is, met name bij de voortanden, een hoogwaardig esthetisch composiet. Doordat er steeds meer kleuren composieten te verkrijgen zijn, kunnen we op het gebied van esthetische tandheelkunde ook steeds betere resultaten behalen.