Tarieven

In Nederland zijn de prijzen en tarieven die tandartsen in rekening mogen brengen voor de behandelingen die zij uitvoeren door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgelegd in maximumtarieven. Per type behandeling en in sommige gevallen de bestede tijd is vastgesteld wat een tandarts of mondhygiënist maximaal mag berekenen aan een patiënt. Voor de prijzen van tandtechnische werkstukken (kronen, facings e.d.) gelden geen vastgestelde tarieven.

Voor meer informatie over de tarieven die door de NZa zijn vastgesteld kunt u kijken op www.allesoverhetgebit.nl, of op www.mondzorgkosten.nl

Voor informatie over techniekkosten kunt u klikken op deze link.